HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Sát Đát

'Sát' là giết còn 'Đát' là tên gọi chung cho các bộ tộc Mông Cổ ngày xưa là Thát Đát, phiên âm từ chữ Tatar, gồm Đột Quyết, Mông Cổ, Thanh Tạng, sống rải rác ở Bắc Trung Á trước khi đế quốc Mông Cổ xuất hiện. 'Sát Đát' là danh từ dùng để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội nhà Trần trong thời kỳ chống quân Nguyên Mông. Quân sĩ dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo Đại Vương khắc 'sát đát' vào thân của mình để đề cao cảnh giác thà chết không bao giờ hàng giặc, nung đúc khí thế chống quân Mông đến cao độ.

Kill Tatars

 'Sát' means 'kill', and 'Đát' the common slogan of the ancient Mongolian tribes, called 'Tatars', including Đột Quyết, Thanh Tang, Mongols, inhabitants of Central North Asia before the Mongolian empire appeared. 'Sát Đát' was used by the soldiers of the Tran dynasty to raise their spirit against the Mongolian invaders. Under the command of the Hung Dao Dai Vuong, the soldiers carved this motto into their bodies to strongly swear that they would rather die than surrending to their enemies. The Great Viet, the title of the then Vietnam, had fought the Northern invaders with a smaller number of soldiers who, owing to their heightened patriotism and skillful command of their generals, succeeded to repulse three invasions by the Mongols who had conquered a large stretch of territory from East Asia to East Europe, double the Roman Empire.