HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Lôi Âm -

LÔI ÂM: Một ngôi chùa có tên là Lôi Âm Tự tại Linh Thứu Sơn, nơi Đức Phật Thích Ca lúc tại thế thường ngự thuyết pháp http://www.pghhtuhaingoai.net/wp-content/uploads/2016/09/Q-Hạ-Tap-1.pdf

Ở Trung Hoa, Việt Nam, và một số quốc gia Đông Á, cũng có chùa tên Lôi Âm Tự nhưng chỉ mượn sự tích trên để đặt tên chùa.   

Tên chùa tiếng Hoa là 雷音。

 

 

Loi Am Tu, in Vietnamese scrips, the name of a pagoda, located at Linh Thuu Son, Vulture’s Peak or Holy Eagle Peak, in India, may be the second holiest site of Buddhism, where Lord Sakyamuni Buddha, spent so much time on retreat, meditation and, most importantly, held preaching sessions.

https://passportandbaggage.com/gijjhakuta-vultures-peak/