HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Quan Vân Trường

NGƯỜI XƯNG HIỆU QUAN VÂN TRƯỜNG: Là ông Năm Hẳn, tức Lê Văn Hẳn ở ấp Kiến Phú Thượng, xã Kiến An, quận Chợ Mới (An Giang). Ông thuờng xưng là Quan Vân Trường về phần cho Ông để trị bịnh cứu dân, mỗi lần như vậy là có la hét lớn tiếng.

Quan Van Truong

A self-styled Quan Van Truong person: Mr. Nam Hẳn, aka Le Văn Hầu at Phu Thuong Kien Hamlet, Kien An Village, Cho Moi District, An Giang.  He often called himself Quan Vân Trường in order for Him to treat the ailing for the sake of saving people, and each time he does, he screams.